Umlomo uyadala| A Zulu proverb

Yebo umlomo uyadala!Kuhle ukuphokophelela empumelelweni ngisho kunezinsongo empilweni yakho. Ujoji akame kancane ngiyibeke kahle ngoMageba lendaba. Akungathi ngoba umakhelwane esonga, ethi “izihlahla ziyokhula zigqibe izindlu” ube usuyayekelela kukhule ukhula ludlule uphahla lwendlu. Umuntu angacabanga ukuthi ukuthobela umthetho ukufezekisa izinsongo kepha kukusizaphi? Umuntu okusongelayo usuke vele engakuthandi, engakufiseli impumelelo. Ukufezekisa izifiso zakhe ngokudedela impilo yakho imeContinue reading “Umlomo uyadala| A Zulu proverb”